Home Чи може бути бланк формату а5


Чи може бути бланк формату а5


Листи гарантійні на виконання робіт, послуг тощо. Гарантійні листи — службові листи, в яких гарантується виконання певних дій, наприклад, оплати за послуги чи товари, забезпечення проведення заходу, надання робочого місця тощо. Підзаконні та нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади Закони України, інші нормативно-правові акти, статистичні дані, національні, міжнародні, європейські стандарти, законодавство єс,... Основні різновидності листів: Листи-запрошення — це такі службові листи, в яких адресатові пропонують взяти участь в якихось заходах. Примірний перелік документів, на які ставиться гербова печатка Акти прийому, виконання робіт, списання, експертизи тощо. Інформація, наведена в листах такого типу, має бути якомога ширшою. Зразки відбитків печаток і підписів працівників, які мають право на здійснення фінансово-господарських операцій. Судові позови і заяви. Документ, як основний вид офіційно-ділового стилю В латинській мові слово dokumentum означає взірець, доказ, свідчення. Далі розкривають характер заходів, умови участі в них, зазначають строки їх проведення. Листи-підтвердження — це службові листи, в яких підтверджується той чи інший факт, наприклад одержання переказів, вантажів, листів, цінних паперів тощо. Як правило, адресант пропонує свої вироби або послуги. Залежно від викладеного в листі, відповідь може бути позитивною або негативною. Реєстри чеків, бюджетних доручень. Тематика ініціативних листів необмежена. Якщо гарантійний лист містить відомості фінансового або матеріального характеру, то, незважаючи на те, що банківські реквізити адресанта є на фірмовому бланкові, необхідно продублювати їх у тексті. Державний Герб України порядок використання визначається законом , найменування міністерства, іншого центрального місцевого органу виконавчої влади, найменування загальноосвітнього навчального закладу, ідентифікаційний код, індекс підприємства зв'язку, поштова адреса, номер телефону, номер рахунку в банку, дата проставляють у день підписання документа ; індекс проставляють у день підписання документа ; посилання на індекс і дату вхідного документа роблять у листах-відповідях ; Склад реквізитів службових документів бланків : адресат; заголовок до тексту якщо обсяг тексту документа, виготовленого на аркуші формату A4, невеликий, то заголовка може не бути; на аркушах формату А5 заголовок до тексту не наводять ; текст; позначка про наявність додатка оформляють у разі потреби ; підпис; прізвище виконавця та номер його телефону. Висновки і відгуки установи на дисертації, автореферати, що направляються до вищої атестаційної комісії. Гарантійні листи підписують керівник і головний бухгалтер підприємства установи, організації, фірми. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і... Листи-запрошення адресують конкретним особам, підприємствам, установам чи організаціям. З усіх боків сторінки залишають вільні поля: ліве — 30мм; праве — 1мм; верхнє — 20мм; нижнє — 20мм для формату А4 та 16мм для формату А5. Супровідні листи складають, коли потрібно доповнити чи роз'яснити основні документи. Текст таких листів починається словами, утвореними від дієслова «підтверджувати». Характеристика складається, як правило, з таких реквізитів: Назва документа. Листи-підтвердження можуть містити також інформацію про чинність раніше укладених договорів, угод, затверджених положень, інструкцій тощо. Текст характеристики містить, як правило, такі дані: короткі анкетні дані про особу, на яку складається характеристика; відомості про трудову навчальну діяльність особи де, з якого часу працює, на яких посадах або дані про навчання ; оцінка ділових і моральних якостей особи, ставлення до колег, риси характеру, відомості про стягнення, заохочення, нагороди; висновки про особу, на яку складається характеристика; місце, куди подається характеристика.


Якщо в ініціативному листі викладено кілька питань, то в листах-відповідях відповідають на кожне з них, незалежно від того, яка відповідь — позитивна чи негативна.


Основні різновидності листів: Інформаційні листи — це службові листи, в яких адресант інформує адресата про якісь факти чи заходи. Зразки відбитків печаток і підписів працівників, які мають право на здійснення фінансово-господарських операцій. Прізвище, ім'я, по батькові особи повністю , на яку складається характеристика, у родовому відмінку. Супровідні листи — це такі службові листи, в яких адресата інформують про направлення йому документів, що додаються до листа. Гарантійні листи — службові листи, в яких гарантується виконання певних дій, наприклад, оплати за послуги чи товари, забезпечення проведення заходу, надання робочого місця тощо. Склад реквізитів службових документів бланків : Реквізи?т attribute — логічно неподільний елемент виробничої документації, який описує певну властивість відповідного об'єкта. Судові позови і заяви. Ініціативні листи можуть направлятися на ім'я керівника чи трудового колективу. Вони містять детальний опис товарів чи послуг і надсилаються конкретним адресатам, аби спонукати їх скористатися запропонованим. Реєстри чеків, бюджетних доручень. Назва Вимоги до оформлення документів Нормативно-правові акти Дата конвертації 14.

Related queries:
-> maya моделирование авто видеоуроки
Оформлення сторінки Управлінські документи оформляють на папері формату А4 297х210мм та А5 148х210мм.
-> конспект занятия знакомство с профессией дизайнер
Назва Вимоги до оформлення документів Нормативно-правові акти Дата конвертації 14.
-> бесплатно драйвер для сониэриксон
Судові позови і заяви.
-> презентации о воспитании в семье
Підзаконні та нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади Закони України, інші нормативно-правові акти, статистичні дані, національні, міжнародні, європейські стандарти, законодавство єс,...
-> сочинение на тему как я помогаю бабушке в огороде
Залежно від викладеного в листі, відповідь може бути позитивною або негативною.
->SitemapЧи може бути бланк формату а5:

Rating: 89 / 100

Overall: 60 Rates